Chỉnh sửa firmware để sử dụng map City Navigation trên các máy GPS Nuvi (*)

Model ảnh hưởng

Nuvi 22xx
Nuvi 25xy, 26xy (với y = 7, 8,  9)
NuCam
Nuvi 35×7, 35x8Nuvi 57, 67, 58, 68
Drive, DriveSmart và DriveDeluxe

  • Một số report ở EU cho Zumo, Edge, Etrex touch, …. tuy nhiên chưa phát hiện ảnh hưởng, map CN vẫn chạy tốt trên các thiết bị này.
  • Các máy GPS nêu trên vẫn đang chạy được map Viet Nam xx.2016 AUTOMOTIVE.
  • Một số máy Nuvi không được liệt kê, hoặc không ảnh hưởng, do có nhiều version firmware.

Dấu hiệu

  • Không chạy được map City Navigator (cả Việt Nam và map AUS, EU, US, …), khi khởi động được thông báo “Cannot Unlock Map”, “Cannot Authenticate Map” và sau đó là “Map is corrupt ….”
  • Không thể hiện tốc độ tối đa, hướng dẫn làn đường.

8398

Hướng dẫn thu hồi và nâng cấp

Do quá trình nâng cấp firmware là phức tạp, không thể thực hiện bằng Garmin Express, không phải là firmware của Garmin nên máy GPS cần được thực hiện tại nơi làm việc của GPSclub.vn ; thời gian thực hiện từ 5 đến 20 phút.

  • Với máy GPS được cung cấp từ ShopGarmin.vn / Shop Phương Nguyễn / MobiCorner trong thời gian qua, chúng tôi hổ trợ thu hồi, up firmware và gửi lại cho khách.
  • Với máp GPS của khách và sử dụng map do chúng tôi cung cấp, có thể mang máy đến văn phòng; hoặc chi trả các phí gửi chuyển phát đến văn phòng và gửi trả.

Lưu ý

  • Không sử dụng Garmin Express để update firmware mới; nhưng có thể update map (Lifetime map US/EU kèm theo máy), và các dữ liệu khác từ Garmin.
  • Firmware đã kiểm tra và chạy được map CN Vietnam, CN US, CN EU.