Chế độ kết nối MTP và Mass Storage của Garmin

Gần đây có một số anh chị hỏi là: Một số model Garmin khi kết nối vào PC thì “không thấy gì hết”, hoặc cũng thấy một số thư mục nhưng chép file map vào thì máy không hoạt động. Đó là do mặc định của Garmin, khi kết nối vào PC, chế độ MTP sẽ hoạt động, chế độ này chỉ cho phép người dùng giao tiếp với những tập tin hình ảnh, track, … và Garmin Express, còn thư mục .system và các thư mục bản đồ thì bị ẩn đi. Tuy nhiên người dùng có thể chuyển lại chế độ USB Mass Storage thông qua một số thao tác.

Danh sách các model có chế độ MTP.

Camper 760
dezl 570
dezl 760
dezl 770
nuvi 55/56
nuvi 57/58
nuvi 65/66
nuvi 67/68
nuvi 2405 series
nuvi 2407 series
nuvi 2408 series
nuvi 2505 series
nuvi 2507 series
nuvi 2508 series
nuvi 2509 series
nuvi 2609 series
nuvi 2707 series
nuvi 2708 series
nuvi 2709 series
nuvi 3400 series
nuvi 3500 series
nuvi 3507 series
nuvi 3508 series
RV 760
zumo 350
zumo 390
zumo 590

Cách thay đổi lại thành chế độ USB

Lưu ý: với từng model có thể khác biệt ở vị trí chạm.

1. Vào màn hình chỉnh âm lượng (volume) từ màn hình ban đầu.

2. Chạm và giữ khoảng 8 giây lên góc trên bên phải của màn hình.

3. Màn hình  “developers screen” sẽ hiện ra.

4. Chọn “MTP Settings”.

5. Chọn: MTP Auto Detect, Mass Storage (kết nối USB) and Mass Storage Single Session (kết nối USB lần tiếp theo sau đó chuyện lại về MTP).

6. Lưu (Save) lại và thoát ra. GPS sẽ có chế độ kết nối USB khi kết nối vào máy tính.