Lỗi xung đột của bản đồ Việt Nam 1.2016 AUTOMOTIVE và SE-Asia 1.2016 BIKER

Máy ảnh hưởng

Phần lớn các máy Nuvi và Zumo, BMW Navigator V bị ảnh hưởng.

Dấu hiệu

  • Khi chép vào thư mục map cả 2 file vietnam.img (1.2016 Automotive) [96 MB] và dongnama.img (hay gmapsupp.img) [310 MB] thì trong list myMaps không hiển thị map Việt Nam 1.2016 Automotive (trước đó cũng không có lỗi Cannot Unlock Maps).
  • Trong danh sách myMaps có đủ các bản đồ, nhưng khi chọn “SE Asia 1.2016 BIKER” thì khu vực Việt Nam hoàn toàn trống, map không hiển thị.
  • Máy treo và tự khởi động lại.

Giải pháp tạm thời

  • Chỉ sử dụng 1 trong 2 file bản đồ trong thư mục Map.
    • Vietnam 1.2016 Automotive: hoạt động lái xe hơi trong Việt Nam.
    • SE Asia 1.2016 BIKER: hoạt động lái xe môtô tại Đông Nam Á.

Anh chị có thể liên hệ support@gpsclub.vn để được hổ trợ.

Giải pháp về sau

Lý do là cả 2 bản đồ này cùng được build với cùng bộ dịch nhưng ID khác nhau, hơn nữa các khu vực Việt Nam bị trùng khớp nên bị xung đột. Phiên bản 2.2016 Automotive cũng sẽ bị lỗi tương tự. Chúng tôi đang tìm cách giải quyết triệt để và sẽ thông báo khi có cách xử lý mới. Hoặc khi phiên bản City Navigation phát hành trở lại thì cũng sẽ không bị xung đột.